Get Adobe Flash player

ห้องประชุมอภัยนุราช แกรนด์ บอลลูม


   ห้องประชุมอภัยนุราช แกรนด์ บอลลูม เป็นห้องประชุมใหญ่ที่สุดของโรงแรมสินเกียรติบุรี ตกแต่งด้วยวัสดุผ้าและพรมอย่างดี เรามีพร้อมทั้งระบบเสียงและไฟที่มีคุณภาพรองรับท่านสำหรับการประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ รวมไปถึงงานแต่งงาน