Get Adobe Flash player

ห้องประชุมสมุทรเทวา

   

             ห้องประชุมสมุทรเทวา เป็นห้องประชุมขนาดกลางของโรงแรมสินเกียรติธานี ตกแต่งด้วยวัสดุพรมและผนังอย่างดี มีความสวยงามเป็นทางการ เหมาะสำหรับงานพิธี หรืองานประชุมทางราชการ สามารถจัดงานได้ระดับ 100-200 คน ระบบเสียงและภาพเช่นเดียวกับห้องประชุมอื่นๆ